Latin-amerikai táncok - Paso Doble

A Paso Doble eredetét tekintve spanyol tánc, melyet spanyol mars zenére táncolnak. Spanyolországban önmagában nem látható a táncparketten vagy ha igen, akkor egy önállósult változatban a színpadon.
A húszas években már ismerték és bikaviadal-pantomimnak nevezték. Mai formáját Franciaországban alkották meg, ahol eleinte főleg táncművészek táncolták, mielőtt showtáncként és később versenytáncként a tánctanárok felfedezték volna.
A Paso Doble bikaviadalt ábrázol, ahol a férfi a matador szerepét ölti magára, a nő pedig a piros kendőét. A férfi és a nő együtt mozog egy képzelt bika körül, miközben flamenco-elemeket és az arénabeli küzdelemre jellemző stilizált figurákat adnak elő.
A tánc alapjául szolgál a „Paso Doble” (kettős lépés) ahol a sarok és a féltalp hangsúlyos lehelyezése valamint a ritmikus haladó lépések dominálnak. Egyik jellemző eleme az ún. Appel, amely egy energikusan, talpon, helyben táncolt lépés a térdek enyhe süllyesztésével. Az Appel gyakori bevezető lépése a különböző figuráknak.
A „Paso” táncos karakterét nagymértékben meghatározza a bikaviadal-motívum. A férfitől, mint matadortól elvárják a csaknem elbizakodott büszkeséget a merész elszántságot és eleganciát, míg a nőtől az öntudatos távolságtartást a nagyfokú hajlékonyságot és a gyorsaságot mindezt a férfinak átengedett vezető szerep következményeként. E tánchoz nagy figyelem, ünnepélyes méltóság, tűz és elfojtott önuralom szükséges.
A lépéseket az egész izomzat megfeszítésével kell kivitelezni. Csak ezáltal lehet az e táncra jellemző rövid, gyors mozgásokat és a kontrollált pózokat létrehozni. A mindenkori súlyláb térde könnyedén hajlított.
Ma a Paso Doble a latin-amerikai versenyszámok körében a negyedik bemutatandó tánc, mely 1959 óta hivatalosan szerepel a versenyprogramban. Zenéje méltóságteljes, fennhéjázó, lendületes, energikus, kemény, marsszerû, világosan strukturált. A zene egy spanyol Flamenco-szerû mars, bevezetésből és két főrészből áll pontosan rögzített csúcspontokkal, melyekhez a koreográfia igazodik. A legtöbbször játszott Paso Doble az „Espana Cani”.

ZENEI ÜTEME: 2/4-es
TEMPÓ: tudásszint szerint 60-62 ütem/perc, versenyen 62 ütem/perc
RITMUSA: 1,2,3,4,5,6,7,8 vagy 1,2

Paso Doble tánc videók